top of page
תפריט דיאטה
"מציאת האיזון בין התרבות הנהנתנית
חובבת האוכל ובין עולם המקדש את
הגוף הרזה ומתייג את הרזון כסמל
ליופי, הצלחה ומקובלות חברתית",
זה החזון הטיפולי שלי
elanit_5.jpg
תפריט דיאטה, תפריט, ירידה במשקל, תזונאית
תפריט דיאטה, ירידה במשקל, תזונאית, השמנה
תפריט דיאטה, ירידה במשקל, השמנה, אכילה רגשית

והתחילו בשינוי עוד היום

bottom of page